Sơ Mi TD R Thiết Kế BD-A60  

Form Rộng

đ 350,000
0019293001 Trắng, M 12 CH còn
Chọn mua
0019293002 Trắng, L 22 CH còn
Chọn mua
0019293003 Trắng, XL 16 CH còn
Chọn mua
Mô tả sản phẩm
Chất liệu: YW 3782 -Trắng 17- nâu 3
Thành phần : 65% Polyester 35% Cotton
- Độ bền vải cao
- Tính hút ẩm cao
- Thoáng mát
95fb3cb1-69b2-0300-d5ad-0016da658588
a8fcfadb-e54e-1000-5f49-0016da661b96
30b4d34a-b467-1100-c6ea-0016da661b9c
a7ebe529-3e97-1200-bdec-0016da661ba0
242ae7a8-5ff4-1300-c1b3-0016da661ba7
05cbb90a-8a69-1400-c9fb-0016da661bac
20cf7858-3762-1500-ab2e-0016da661bb1
451684e8-91aa-1600-8c72-0016da661bb6
77f7b435-1cf3-1700-3d99-0016da661bbf
40c72c0d-e751-1800-45ea-0016da661bc4
ab70030c-bc7e-1900-867f-0016da661bca
0472d42f-5eed-1a00-ae9c-0016da661d9e
10c0b0df-6c77-4700-73c1-0016da67d838
6f453c1f-19ad-4800-5e5d-0016da67db8b

Sản phẩm liên quan

Quần Tây Thiết Kế BD-A60
Top