1. BEGINNER (THỂ THAO)

2. NO STYLE (GU NÀO CŨNG CÓ NÈ)

3. SEVENTY SEVEN (TRUNG TÍNH, GIÁ TỐT)

4. PREMIUM (VẢI CAO CẤP)

5. COOL TOUCH (VẢI LÀM MÁT)

6. WRINKLE FREE (VẢI ÍT NHĂN)

7. THE SEAFARER (THỦY THỦ)

8. ONE PIECE X YAME

9. THE DAY'S EYE (FAN CỦA HOA CÚC)

10. JHS (FAN CỦA NHẬT BẢN)

11. DI SẢN (FAN CỨNG CỦA YAME)

12. SPEED (FAN CỦA XE F1)

13. MIỀN GIÓ CÁT (FAN CỦA MÀU BE)