1. SALE 30% THE DAY'S EYE (FAN CỦA HOA CÚC)

2. SALE 20% BEGINNER (THỂ THAO)

3. SALE 30% MIỀN GIÓ CÁT (FAN CỦA MÀU BE)

4. SEVENTY SEVEN (HOT TREND GIÁ TỐT)

5. THE SEAFARER (THỦY THỦ)

6. COOL TOUCH (VẢI LÀM MÁT)

7. PREMIUM (ĐƠN GIẢN CAO CẤP)

8. NO STYLE & COSMO (ĐƠN GIẢN GIÁ TỐT)

9. WRINKLE FREE (VẢI ÍT NHĂN)

10. ONE PIECE X YAME

11. DI SẢN (FAN CỨNG CỦA YAME)

12. SPEED (FAN CỦA XE F1)

13. JHS (FAN CỦA NHẬT BẢN)